Lovagkeresztesek akcióban: Az első Lovagkeresztesek:
OBERLEUTNANT DIETRICH STEINHARDT ÉS LEUTNANT JOSEF STOLZ
Oberleutnant Steinhardt, a 2. Kompanie parancsnoka 1939. szeptember 25-én elrendelte az ellenség állásainak felkutatását az úgynevezett “Fort II. Wawrzyszew“ der Feldzug Warschau – azaz a Wawrzyszew erőd elfoglalására. A felderítők jelentése szerint az ellenség állásait drótakadályokkal védik.
Szeptember 26-án reggel 04.30-kor parancsot adott a támadásra.
Az erődrendszert körülbelül 120 lengyel katona védte.
04.30-kor a támadás megindult. Steinhardt egysége egyszerre indított támadást Stolz ( 10.Kp./I.R.51 ) századával. A támadó német erők nyugati, déli és a keleti irányból közelítettek az erőd felé, majd elérték a drótakadályokat. Stolz nyugati irányból közelített az erőd felé. Miközben, röviddel a hajnal első sugarai előtt az akadályok bontása megkezdődött, a körülbelül 20 méterre beásott lengyel gyalogság tűz alá vette a németeket. Stolz felderítői jelentették, hogy Steinhardt alakulata erős tűz alá került. Stolz átlátta, hogy Steinhardt-nak segítségre lesz szüksége az előretörés folytatásához. Amennyiben egy helyben maradnak, halálra lesznek ítélve. Ezért Stolz egy géppuskával és két szakaszával frontális támadást indított nyugati irányból. Átvágták magukat három drótakadályon, de egy vizesárok megállásra kényszerítette az egységet.
Egy lengyel géppuska ekkor tüzet zúdított rájuk. Stolz parancsot adott a géppuska fészek kiiktatására. Oldalról kézigránátokkal szórták meg az állást és röviddel ezután elfoglalták a pozíciót az életben maradt legénységgel együtt. A gépfegyvert átfordították az ellenkező irányba, így már több géppuskás fedezet alatt folytathatták az előre nyomulást az erőd hátuljánál lévő hídon keresztül. A kialakult helyzetben Unteroffizier Scheel egysége bátran vetette bele magát a harcba. Az erődből érkező erős ellenséges tűz alatt közelítettek az erőd felé. Az erődben és az épületek között kemény küzdelmet folytattak a védőkkel. A két támadó szakasz eközben súlyos veszteségeket szenvedett. Hogy biztosítsák a támadást folytatását, Stolz parancsot adott a harmadik szakasznak, hogy biztosítsák az első két szakasz előre nyomulását. Kézigránátokkal szórták meg az épületeket, miközben felállították az MG géppuskáikat és géppuska tűzzel fedezték az előretörést. Stolz különítménye elérte a sáncot. Az első néhány lengyel katona megadta magát. Rövid tűzharcot követően újabb 70-80 ember jött elő felemelt kezekkel. Végül elérték a keleti oldalt, ahol ismét súlyos géppuska tüzet zúdítottak rájuk. Scholz alakulata ellentámadást indított. A lengyelek nem bírták a nyomást. Scholz csapata ezt követően biztosította Steinhardt egységeinek a bevonulást.
Oberleutnant Dietrich Steinhardt – Lovagkereszt 1939. október 27.
Steinhardt 1942. április 2-án elesett Mihalkino-nál.
Leutnant Josef Stolz – Lovagkereszt 1939. október 27.
Stolz 1941. június 27-én elesett Baranje-nél.